Skip to content

Budowa ciezkich typów nawierzchni bitumicznych

4 tygodnie ago

154 words

do budowy specjalnych typów nawierzchni, jak ścieżki rowerowe oraz nawierzchnie chodnikowe i aleje parkowe dla pieszych; 7) do napraw doraźnych istniejących nawierzchni zarówno bitumicznych, jak też innych typów w postaci specjalnych mas do napraw i ulepszenia nawierzchni niebitumicznych, zwłaszcza brukowych, poszerzanie istniejącej jezdni i zmiany jej profilu; 8) do budowy pokrowców i szorstkich dywaników na wygładzonych nawierzchniach.
Asfalty drogowe Asfalty są to ciała barwy czarnej lub ciemnobrązowej o konsystencji stałej albo półstałej i właściwościach wiążących. Asfalty występują w naturze jako złoża naturalne lub są otrzymywane z pozostałości podestylacyjnej ropy naftowej. Pod wpływem ogrzewania przechodzą stopniowo w tan ciekły. vCechą charakterystyczną asfaltów jest ich rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych, w szczególności w dwusiarczku węgla, chloroformie, czterochlorku węgla, benzenie i jego pochodnych; są to rozpuszczalniki hydrofobowe . [przypisy: nasady kominowe drewniane, adeco drzwi, nasady kominowe ]

Powiązane tematy z artykułem: adeco drzwi nasady kominowe rury pcv do wody