Skip to content

Dla materialów o innych wlasnosciach wielkosc wspólczynnika bedzie odmienna

2 lata ago

196 words

Dla materiałów o innych własnościach wielkość współczynnika będzie odmienna. Należy zwrócić uwagę, że FeO o oddziaływaniu korodującym zasadowym mieści się w liczniku tego wzoru, natomiast Fe203 o charakterze kwaśnym – w mianowniku. Dlatego też przy określaniu zdolności korodującej żużli względnie innych mas szklistych należy oznaczać osobno zawartość tlenków żelaza o różnym stopniu utleniania. Niekorzystne zżerające oddziaływanie tlenków alkaliów ma natomiast miejsce dopiero w przypadku większej ich zawartości i to nie w, postaci krzemianów. Wynika to z trudniejszego rozkładania się krzemianów alkalicznych w podwyższonych temperaturach w porównaniu z krzemianami metali zasadowych (CaO, MgO, FeO itd. ). Szkodliwym wpływom wywieranym na obmurze wielkiego pieca przez działanie termiczne, chemiczne i mechaniczne przeciwdziałają procesy zachodzące jednocześnie w piecu, powodujące np. powstawanie narostów na wewnętrznych powierzchniac h obmurza. Tworzą się one na różnych wysokościach i jak warstwa ochronna uszczelniają pory kształtek szamotowych. Zabezpieczają tym samym obmurze przed korodującym działaniem wsadu piecowego, przyczyniają się do ograniczenia procesów niszczenia i do zwiększenia trwałości wymurówki. [przypisy: stalpol lublin, abakosteel, swemot olkusz ]

Powiązane tematy z artykułem: abakosteel stalpol lublin swemot olkusz