Skip to content

Dziesiatki tysiecy mechanizatorów

2 lata ago

272 words

Piatnica z Budiennowskiej MTS ałtajskiego kraju i wielu innych, którzy przez racjonalne wykorzystanie okrętów stepowych dają dowód wysokiej wydajności roboczej kombajnów zaoszczędzając gospodarstwom kolektywnym setki i tysiące robotniko-dniówek i konio-dniówek przy sprzęcie plonów bez strat. Jest również niemało sławnych nazwisk wśród maszynistów młocarń, maszyn do wyrywania lnu i innych maszyn. Przodownicy wiodący za sobą masę mechanizatorów występują jako bohaterowie socjalistycznego współzawodnictwa i nie pozostają odosobnieni. Dziesiątki tysięcy mechanizatorów gospodarstw rolnych przez racjonalne wykorzystanie maszyn daje przykłady wysokich osiągnięć w pracy, świadczy o tym liczba nagrodzonych odznakami: Przodownik socjalistycznego gospodarstwa wiejskiego , Przodujący traktorzysta, Przodujący kierowca kombajnu, Przodownik brygadzista. W samym tylko okresie od 1942 roku do 1946 roku odznakami tymi nagrodzono ponad 19 tysięcy pracowników. Wielu z nich przedstawiono na Wszechzwiązkowej Wystawie Rolniczej. Doświadczenia tych przodujących mechanizatorów zasługują na szerokie rozpowszechnienie i powinny być wykorzystane dla nauczania młodych kadr. W związku z ogromnym wzrostem mechanizacji i elektryfikacji gospodarstw rolnych i z coraz bardziej wzrastającym przejmowaniem robót przez stacje maszynowo-ciągnikowe, szczególne znaczenie posiada także mała mechanizacja, to znaczy wykorzystanie w gospodarstwach kolektywnych zwykłych maszyn i sprzętu, jak również pociągowej siły koni oraz umiejętne połączenie pociągowej siły koni z siłą pociągową ciągników. Wszystko to wymaga od każdego kierownika gospodarstwa kolektywnego lub państwowego, od każdego aktywisty rolnego znajomości zasad mechanizacji gospodarstw rolnych, umiejętności odróżniania poszczególnych maszyn i mechanizmów oraz odpowiedniego ich wykorzystania . [hasła pokrewne: galmet cennik , mrówka piekoszów , mrówka pisz ]

Powiązane tematy z artykułem: galmet cennik mrówka piekoszów mrówka pisz