Skip to content

Lawy wykonywane w wykopie ze skarpami wymagaja deskowania calkowitego

2 lata ago

163 words

W wypadku dużych obciążeń wysokości ław ceglanych wypadają znacznie większe niż betonowych, a zwłaszcza żelbetowych. Ławy betonowe lub żelbetowe zależnie od spoistości gruntu w wykopie mogą być wykonywane bez deskowania lub z deskowaniem. Gdy grunt jest zwięzły, część ławy mieszczącą się w ziemi wykonujemy bez deskowania, a dajemy je tylko dla części znajdującej się ponad dnem wykopu. Ławy wykonywane w wykopie ze skarpami wymagają deskowania całkowitego. Kształt ław w przekroju poprzecznym przy mniejszych ich wymiarach jest zwykle prostokątny, przy większych – trapezowy. DO wykonania ław stosuje. się beton chudy o składzie 1: 3 : 6, 1 : 4 : 6 lub 1 : 4 : 8 (cement, piasek, żwir). Po ułożeniu betonu w deskowaniu zagęszcza się go ręcznie żelaznymi prętami lub najlepiej za pomocą wibratorów, Po wykonaniu ławę należy przez pewien okres pielęgnować w taki sam sposób jak każdy beton. [przypisy: macrosat, par bakuła, swemot olkusz ]

Powiązane tematy z artykułem: macrosat par bakuła swemot olkusz