Skip to content

Lepiszcza asfaltowe i smolowe

2 lata ago

133 words

do budowy lekkich typów nawierzchni bitumicznych, jak powierzchniowe i półwgłębne bitumowanie oraz pokrowce i lekkie dywaniki bitumiczne (jedno- lub dwuwarstwowe); 4) do budowy średnich typów nawierzchni bitumicznych w postaci bitumowania wgłębnego, nawierzchni asfalto-spoinowych i smoło- spoinowych, makadamów bitumicznych o różnym uziarnieniu otaczanych na zimno lub na gorąco, dywaników z grysów bitumowanych, betonów asfaltowych i smołowych oraz specjalnych typów nawierzchni asfaltowych o odpowiedniej grubości warstwy; 5) do budowy ciężkich typów nawierzchni bitumicznych dwu- lub wielowarstwowych, wykonanych przeważnie na gorąco bądź jako makadamy, głównie jednak jako betony bitumiczne, jak betony asfaltowe, drobno-, średnio- i gruboziarniste, podobnie betony smołowe, wreszcie betony specjalne jak: asfalt lany nawierzchniowy i żwirowy, asfaltobeton typu Warrenite Bithulit, Colprovia itp. ; [podobne: lena łubowo, mrówka pisz, castorama żyrandole ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama żyrandole lena łubowo mrówka pisz