Skip to content

Materialy ogniotrwale krzemionkowe o takich cechach fizycznych maja wysoka odpornosc na nagle zmiany temperatury i korodujace dzialanie stopów sila i zuzli

2 lata ago

198 words

Materiały ogniotrwałe krzemionkowe o takich cechach fizycznych mają wysoką odporność na nagłe zmiany temperatury i korodujące działanie stopów siła i żużli. Poszczególne pustki w wyrobach ogniotrwałych są na ogół połączone, istnieją jednak i takie, które stanowią przestrzenie całkowicie zamknięte. Wielkość porów waha się od wymiarów cząsteczkowych (mikropory), które nie mogą być wypełnione płynem, do pustek kilkumilimetrowych. Małe wymiary porów oraz łączących je kanalików dają układ naczyń kapilarnych, dzięki któremu wyroby łatwo wchłaniają wilgoć oraz przepuszczają ją. Porowatość względna wyrobów ogniotrwałych, w tym również krzemionkowych, waha się w granicach od 10 do 30% i tylko w nielicznych przypadkach jest niższa lub wyższa. Porowatość wyrobów ogniotrwałych jest zależna w dużym stopniu również od zachowania. się niektórych składników mas w czasie ogrzewania. Na przykład pękanie ziarn kwarcytu w wynik u przemian Si02 jest często powodem zwiększania się porowatości. Z porowatością wyrobów ściśle jest związana ich nasiąkliwość i przepuszczalność dla cieczy i gazów. [więcej w: lena łubowo, frezmet, castorama bytom ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama bytom frezmet lena łubowo