Skip to content

Najbardziej niebezpieczne sa zwiazki olowiu, boru oraz siarczan sodowy

2 lata ago

180 words

Najbardziej niebezpieczne są związki ołowiu, boru oraz siarczan sodowy. Wyroby umieszczone w sklepieniach są ponadto narażone na działanie naprężeń ściskających oraz na nagłe zmiany temperatury. Najsilniejszy wpływ niszczący wywierają jednak na wyroby krzemionkowe w piecach szklarskich różne związki chemiczne w wysokich temperaturach, gdyż w warunkach takich powstają niskotopliwe połączenia, których część przenika w głąb wyrobów, a część tworzy sople opadające do stopionej masy szklanej. Większą odporność chemiczną wyrobów krzemionkowych, podobnie jak i różnych innych, zapewnia porowatość względna, która powinna być możliwie niska i mieścić się w granicach zabezpieczających odporność wyrobów na zmiany temperatur. Zwiększenie zatem odporności wyrobów ogniotrwałych na korodujące działanie stopionego szkła lub żużli zależy od struktury wyrobów. W trakcie procesu produkcyjnego należy przez odpowiednie operacje dążyć, aby w wyrobach była duża ilość porów o bardzo małych wymiarach i zamkniętej przestrzeni. [przypisy: Domy prefabrykowane, domek na działkę, domki ogrodowe narzędziowe ]

Powiązane tematy z artykułem: domek na działkę domki ogrodowe narzędziowe Domy prefabrykowane