Skip to content

Najwieksze znaczenie dla techniki ma asfalt trymddadzki

2 lata ago

114 words

Największe znaczenie dla techniki ma asfalt trymddadzki, wydobywany ze słynnego jeziora Trynidad, należącego do grupy wysp Antylskich. Asfalt ten po wydobyciu z jeziora poddawany jest procesowi oczyszczania przez podgrzewanie. Po usunięciu wody oraz grubszych zanieczyszczeń mineralnych otrzymuje się produkt zwany Trynidad ćpure, stosowany w przemyśle i technice. Jest to asfalt bardzo twardy, który zostaje w praktyce zmiękczany przy użyciu tzw. fluksów, czyli odpowiednich olejów. Charakterystyczną cechą asfaltu trynidadzkiego jest duża, gdyż 43% licząca, zawartość w nim części mineralnych w postaci subtelnej zawiesiny pylastej, składającej się głównie z krzemionki i minerałów ilastych. [patrz też: stalpol lublin, stalpol lublin drewniane, mrówka piekoszów ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal radom mrówka piekoszów stalpol lublin