Skip to content

Najwieksze znaczenie dla techniki ma asfalt trymddadzki

10 miesięcy ago

114 words

Największe znaczenie dla techniki ma asfalt trymddadzki, wydobywany ze słynnego jeziora Trynidad, należącego do grupy wysp Antylskich. Asfalt ten po wydobyciu z jeziora poddawany jest procesowi oczyszczania przez podgrzewanie. Po usunięciu wody oraz grubszych zanieczyszczeń mineralnych otrzymuje się produkt zwany Trynidad ćpure, stosowany w przemyśle i technice. Jest to asfalt bardzo twardy, który zostaje w praktyce zmiękczany przy użyciu tzw. fluksów, czyli odpowiednich olejów. Charakterystyczną cechą asfaltu trynidadzkiego jest duża, gdyż 43% licząca, zawartość w nim części mineralnych w postaci subtelnej zawiesiny pylastej, składającej się głównie z krzemionki i minerałów ilastych. [patrz też: stalpol lublin, stalpol lublin drewniane, mrówka piekoszów ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal radom mrówka piekoszów stalpol lublin