Skip to content

Naprezenia dopuszczalne

4 tygodnie ago

142 words

Naprężenia dopuszczalne Obciążenie osiowe Przy obliczaniu poprzednio podanym przyjęto dla obciążenia osiowego pewne idealne warunki, m. in. ścisłą osiowość działania siły oraz pręt o osi ściśle prostej. W rzeczywistości w pręcie obciążonym osiowo wg założeń konstrukcyjnych, warunki te nigdy nie są spełnione. Dlatego przepisy przewidują z góry pewien nieunikniony mimośród e. Przyjmuje się go w zależności od długości lub długości i przekroju pręta. Współczynnik pewności n może być wartością stałą lub zmienną: zazwyczaj przyjmuje się wartość n mniejszą dla małych smukłości, a większą dla dużych; dla A = O współczynnik n jest taki sam jak dla elementów rozciąganych. [więcej w: galmet cennik, jonizator wody forum, bims poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: bims poznań galmet cennik jonizator wody forum