Skip to content

Naprezenia krytycznych w zaleznosci od smuklosci

2 lata ago

165 words

Znaczne ułatwienie przy obliczeniach uzyskuje się dla materiału idealnie elastoplastycznego, dla którego wzory w zastosowaniu do stali podał Jeżek. Z użyciem jednakże tych wzorów do konstrukcji aluminiowych należy być ostrożnym, gdyż krzywa o = f dla stopów aluminium. Zwłaszcza utwardzonych i twardych, odbiega od prostej załamanej, jaką przyjmuje się za Prandtlem dla ciała idealnie elastoplastycznego. Naprężenia krytycznych w zależności od smukłości. W celu uniezależnienia się od rodzaju stopu przyjęto dla osi odciętych smukłość sprowadzoną A, dla osi rzędnych – naprężenie krytyczne : sprowadzone ak: Mimośród charakteryzuje wartość m = k gdzie: a – mimośród rzeczywisty, k – promień rdzenia przekroju. Najmniejsze wartości ak na tych wykresach wykazuje przekrój złożony z 2 nakładek. Nie oznacza to jednakże, że przekrój ten jest najmniej wytrzymały, gdyż danemu m odpowiada dla każdego przekroju inny mimośród rzeczywisty a, w zależności od promienia rdzenia przekroju. [podobne: akant koszalin, mrówka pisz, frezmet ]

Powiązane tematy z artykułem: akant koszalin frezmet mrówka pisz