Skip to content

Natomiast wprowadzanie takich tlenków, jak Al203, Ti02, P205, Na-O i K20 obniza wzeranie sie stopu w material szamotowy

2 lata ago

190 words

Natomiast wprowadzanie takich tlenków, jak Al203, Ti02, P205, Na-O i K20 obniża wżeranie się stopu w materiał szamotowy. Badania te potwierdziły więc znany z praktyki hutniczej pogląd o zwiększaniu się korodującego oddziaływania żużli zasobnych w CaO i MgO oraz o zmniejszaniu się korozji w przypadku wzrostu zawartości Al203 i 5i02. Krzywe dotyczące głębokości wżerania się omawianych stopów (w mm) w zależności od zawartości w nich poszczególnych składników pozwoliły na opracowanie wzoru empirycznego, w którym podana jest grubość skorodowanej warstwy wyrobu w mm. Wzór ten odnosi się do reakcji przebiegających w temperaturach rzędu 1500°C. Udział poszczególnych tlenków w żużlu jest podany w procentach (ciężarowo), a szybkość rozpuszczania jest proporcjonalna do zawartości w żużlu ,tlenków typu RO, natomiast odwrotnie proporcjonalna do zawartości tlenków kwaśnych i o charakterze przejściowym, jak Alz03 i Ti02. Wielkość K wyraża g ębokość wżerania się stopu (w mm) w materiał szamotowy o określonych własnościach, któremu odpowiada współczynnik 1,8. [patrz też: centrostal rybnik, par bakuła, castorama bytom ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama bytom centrostal rybnik par bakuła