Skip to content

Nowoczesna architektura : Architektura dla społeczeństwa wiedzy: ZAPYTAJ BOX

2 lata ago

400 words

Architektura dla Society of Knowledge to międzynarodowy program Master s Degree prowadzony w języku angielskim.
Został wprowadzony na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2010 roku.
Program koncentruje się na zagadnieniach społecznych i kulturowych, wykorzystując nowe technologie.
Studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami projektowania, a także nowatorskimi metodami komunikacji i wytwarzania, które są podstawą XXI-wiecznej praktyki architektonicznej.
Ostatni projekt | ZADAJ PUDEŁKĘ Eksperymentalne kursy projektowania są specyficznymi działaniami ASK.
Pracownie warsztatowe, praca zespołowa i indywidualne projekty koncentrują się na aspektach badawczych edukacji architektonicznej.
Experimental Design 2, kierowany przez dr Jana Slyka, od 4.04 do 15.04.2011, miał na celu stworzenie i rozwój interaktywnej przestrzeni.
Wykonano instalację w skali 1: 1, aby umożliwić kształtowanie w skali rzeczywistej za pomocą narzędzi przestrzennych i programistycznych.
Zaprojektowany pawilon cyfrowo rejestruje i interpretuje obecność i ruch ludzi, którzy są w środku, i przetwarza efekty na sygnały akustyczne.
Cały projekt został zrealizowany przy zaangażowaniu minimalnych zasobów technicznych i finansowych, co było jednym z wyzwań stawianych studentom.
Więcej o tym programie, po przerwie.
Wewnętrzna warstwa pawilonu została zaprojektowana zgodnie z zarejestrowaną aktywnością użytkowników.
Kształt jest wyprofilowany, aby wywoływać interakcje przez różne zachowania.
Instalacja wykorzystuje mechanizm projekcji.
Ludzie, którzy są w pawilonie, poruszają się między źródłem światła a tkaniną, na której rzucane są cienie.
Kamera umieszczona za pawilonem przechwytuje obraz, który następnie przesyłany jest do komputera sterującego całym systemem.
Program napisany przez uczestników pozwala na redefiniowanie pól wrażliwych na cienie, które następnie włączają i wyłączają skomponowane ścieżki muzyczne i zarządzają strumieniem generowanych dźwięków.
W ciągu dwóch tygodni uczestnicy warsztatów podzielili się na pięć grup: rzeźbiarzy, budowniczych, programistów, kompozytorów i koordynatorów.
Zespoły wykonały swoje niezależne zadania i wspólnie opracowały koncepcję i ostateczny obraz instalacji.
Opiekun: Jan Slyk Asystenci: Agata Guzik, Marcin Brzeski, Piotr Kus Uczniowie z II semestru ASK Celem programu ASK jest wyposażenie młodych praktykujących architektów w formacyjne doświadczenie wymagane dla:.
Aktywny udział w globalnym społeczeństwie wiedzy o architekturze.
Krytyczna interpretacja twórczych aspektów projektowania.
Wspólna i interdyscyplinarna praktyka architektury.
.
Badania architektoniczne badające współczesne technologie i teorie projektowania.
System aplikacyjny na nowy rok akademicki (2011/12) jest już otwarty.
Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca 2011 r.
Więcej informacji na stronie: www.asknow.eu.
[więcej w: centrostal rybnik, frezmet, mrówka pisz ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal rybnik frezmet mrówka pisz