Skip to content

Obserwuje sie tu dzialanie na wykladzine nie tytko osadzajacego, sie wegla, ale przede wszystkim zuzli i lotnych tlenków metali

2 lata ago

273 words

Obserwuje się tu działanie na wykładzinę nie tytko osadzającego, się węgla, ale przede wszystkim żużli i lotnych tlenków metali. Reakcje chemiczne zachodzą tu w temperaturze odpowiednio wysokiej (1100+1300°C). Wsad w tej części pieca ma już konsystencję półpłynną i wywiera duży nacisk na zewnętrzne ściany pieca, niezależnie od działania płynnego żużla ściekającego po ścianach pieca. W omawianych partiach pieca tworzą, się często zwisy, w związku z zachodzącymi zmianami temperatury, które są niekiedy powodem wyrywania całych kształtek z obmurza przez zsuwający się wsad. Dlatego tę część wnętrza wykłada się wyrobami szamotowymi wysokiej jakości, które cechuje nie tylko zwarta struktura, ale też duża stałość objętości oraz odpowiedni skład chemiczny, zapewniający korzystną odporność na działanie chemiczne. W najniższych partiach wielkiego pieca (gar, brzon) zbiera się surówka i żużel w stanie płynnym. Ich obecność w wysokiej temperaturze, dochodzącej do 1500°C, powoduje dość szybkie niszczenie chemiczne wykładziny szamotowej. Zapobiega się temu częściowo, dobierając najwłaściwsze materiały ogniotrwałe, szczelnie je układając oraz odpowiednio chłodząc w czasie pracy. Wykonano prace dotyczące badania wpływu stopów krzemianowych o różnym składzie chemicznym na materiały szamotowe o podobnych własnościach. Stwierdzono, że wprowadzanie CaO, MgO, FeO i MnO do zasadowego stopu glinokrzemianu wapnia, o składzie zbliżonym do żużli wielkopiecowych (7,28CaO 1,OAlz03 . 5,95i02) – zwiększa korozję wyrobów szamotowych przez stop. [hasła pokrewne: centrostal rybnik, centrostal radom, frezmet ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal radom centrostal rybnik frezmet