Skip to content

Obszar pozasprezysty

4 tygodnie ago

116 words

Obszar pozasprężysty Q02 należy Wykres naprężeń w przekroju pręta ściskanego siłą mimośrodową po przekroczeniu granicy sprężystości jest wykresem krzywoliniowym, przy czym kształt krzywej zależy (dla danego stopu) od wielkości i położenia siły oraz kształtu przekroju. Wykres jest zmienny dla poszczególnych przekrojów wzdłuż osi belki. Powyższe przyczyny utrudniają obliczanie takich prętów i nie pozwalają na ułożenie prostych wzorów, ważnych w przypadku ogólnym. W związku z tym oprócz rozwiązań ścisłych, podanych np. przez Kiirtruuui lub Chwallę, istnieje szereg rozwiązań przybliżonych. Prostotą ujęcia odznacza się sposób Hartmanna. [patrz też: bostal gliwice, wskaźnik zabudowy, rury pcv do wody ]

Powiązane tematy z artykułem: bostal gliwice rury pcv do wody wskaźnik zabudowy