Skip to content

Obszar pozasprezysty

2 lata ago

115 words

Obszar pozasprężysty Q02 należy Wykres naprężeń w przekroju pręta ściskanego siłą mimośrodową po przekroczeniu granicy sprężystości jest wykresem krzywoliniowym, przy czym kształt krzywej zależy (dla danego stopu) od wielkości i położenia siły oraz kształtu przekroju. Wykres jest zmienny dla poszczególnych przekrojów wzdłuż osi belki. Powyższe przyczyny utrudniają obliczanie takich prętów i nie pozwalają na ułożenie prostych wzorów, ważnych w przypadku ogólnym. W związku z tym oprócz rozwiązań ścisłych, podanych np. przez Kiirtruuui lub Chwallę, istnieje szereg rozwiązań przybliżonych. Prostotą ujęcia odznacza się sposób Hartmanna. [patrz też: castorama bytom, bardzo twardy metal, centrostal radom ]

Powiązane tematy z artykułem: bardzo twardy metal castorama bytom centrostal radom