Skip to content

Polozenie krawedzi budowanej lawy fundamentowej

2 miesiące ago

166 words

Dla wyznaczenia wewnętrznych krawędzi obrysu zewnętrznych ław fundamentowych lub ścian piwnicznych oraz krawędzi ław środkowych i wewnętrznych odmierza się na deskach ław odcinki odpowiadające grubości ławy i wbija się w te miejsca gwoździe, a następnie naciąga druty. Położenie krawędzi budowanej ławy fundamentowej lub muru piwnicznego wyznacza się lub sprawdza w czasie budowy w ten sposób, że po naciągnięciu drutu przez odpowiednie gwoździe na deskach ław spuszcza się piony do poziomu założenia danego muru. Po wyznaczeniu położenia ławy muruje się najpierw naroża, przy czym w wykopie suchym pierwszą warstwę cegieł układa się zwykle na sucho wprost na gruncie. Grubość murowanej ławy wynosi co najmniej 1 cegłę i w zależności od ciężaru budynku i dopuszczalnego nacisku na grunt grubość muru ulega stopniowemu powiększeniu zwykle co pół cegły. [więcej w: nasady kominowe, sanpol poznań, wskaźnik zabudowy ]

Powiązane tematy z artykułem: nasady kominowe sanpol poznań wskaźnik zabudowy