Skip to content

Powstawanie ropy naftowej

2 lata ago

138 words

Powstawanie ropy naftowej. Istnieją dwie podstawowe teorie o pochodzeniu i powstawaniu ropy naftowej. Teoria nieorganiczna Mendelejewa tłumaczy tworzenie się ropy naftowej z rozkładu węglików metali powstających we- wgłębnych warstwach skorupy ziemskiej. Węgle te pod wpływem pary wodnej tworzą acetylen i jego homologi. Przez polimeryzację i działanie wodoru w obecności katalizatorów, powstają różnego rodzaju węglowodory. Teoria ta znalazła potwierdzenie w doświadczeniach przeprowadzanych laboratoryjnie, przy czym uzyskano produkt o właściwościach ropy naftowej, Przeciw tej teorii przemawia fakt, że złoża ropy naftowej występują głównie w skałach osadowych, a nie magmowych, jak tego należałoby oczekiwać. Oprócz tego ropa naftowa naturalna, wykazuje aktywność optyczną w przeciwieństwie do ropy otrzymywanej z rozkładu węglików. [przypisy: swemot olkusz, galmet cennik, dolfi1920 ]

Powiązane tematy z artykułem: dolfi1920 galmet cennik swemot olkusz