Skip to content

Prety mimosrodowo sciskane

2 miesiące ago

140 words


Pręty mimośrodowo ściskane Obszar sprężysty Z równania różniczkowego dla pręta obciążonego mimośrodowo , przy założeniu, że następuje tylko wyboczenie giętne: gdzie k = V :J:; (M = Py) Przy przyjęciu ciała idealnie sprężystego lnie ma w tym przypadku, rw odróżnieniu od wyboczenia osiowego, rozgałęzienia równowagi, nie występuje też brak równowagi między siłami p zewnętrznymi a wewnętrznymi jak dla obszaru plastycznego. Zagadnienie to więc nie jest właściwie zagadnieniem stateczności. Odkształcenia nie są wprost proporcjonalne do siły P, lecz należy obliczyć je ze wzoru gdzie n – współczynnik pewności. Dla danej siły P oraz (umownej) granicy plastyczności przekrój tak dobrać, aby spełnione było równanie. [przypisy: domki bez pozwolenia, Domy prefabrykowane, domki letniskowe producent ]

Powiązane tematy z artykułem: domki bez pozwolenia domki letniskowe producent Domy prefabrykowane