Skip to content
2 miesiące ago

109 words

ropy półasfaltowe – zawierające mniejsze ilości asfaltów (10- 30%) zarówno w samej ropie, jak też przy wzbogacaniu podczas destylacji; zawierają one często domieszkę parafiny twardej lub też należą do rop bezparafinowych; 3) ropy bezasfaltowe – nie zawierają prawie wcale asfaltów, albo tylko w niewielkich ilościach; wzbogacają się zwykle podczas destylacji w asfalty w granicach do 10%; przeważnie są to ropy parafinowe; do tej grupy należy większość rop polskich; są to ropy cenne ze względu na dużą zawartość składników lekkowrzących. stanowiących wartościowe paliwo płynne (benzyna). [patrz też: 1m3 ile to m2, nasady kominowe, głębokość przemarzania gruntu ]

Powiązane tematy z artykułem: 1m3 ile to m2 głębokość przemarzania gruntu nasady kominowe