Skip to content
4 tygodnie ago

152 words

Ścianki tarcz są cienkie, tak że tarcze nie posiadają praktycznie sztywności poprzecznej; grubość ich jest jednak dostateczna, aby nie nastąpiło wybrzuszenie ścianek. c. Przekroje poszczególnych tarcz pozostają po wyboczeniu płaskie, jednakże przekrój jako całość nie pozostaje płaski; przekrój wypaczony składa się więc z poszczególnych wąskich prostokątów nie leżących jednakże w jednej płaszczyźnie. d. Materiał, z którego pręt jest wykonany, podlega prawu Hookea. Przy wyboczeniu giętno-skrętnym następuje obrót oraz przesunięcie przekroju. Przy przyjęciu niezmienności przekroju do oznaczenia nowego położenia punktu wystarcza znajomość współrzędnych , 1 przesunięcia środka układu S oraz kąta obrotu cp . Trzy jednorodne równania czwartego rzędu zawierają które należy wyznaczyć z warunków brzegowych. Poniżej kilka szczególnych, technicznie ważnych przypadków. [hasła pokrewne: jonizator wody forum, mrówka parczew, rury pcv do wody ]

Powiązane tematy z artykułem: jonizator wody forum mrówka parczew rury pcv do wody