Skip to content

Specjalna grupe stanowia asfalty naturalne

4 tygodnie ago

142 words

Specjalną grupę stanowią asfalty naturalne, bardzo twarde o wysokim połysku, stosowane do lakierów, czernideł i materiałów izolacyjnych, zwane asfaltytami (np. gilsonit , grahamit). Asfalty ponaftowe Produktem wyjściowym do produkcji asfaltów ponaftowych jest ropa: naftowa. Jest to produkt płynny, zawierający związki organiczne (głównie węglowodory) o różnym składzie i wielkości cząstek. Ze względu na zawartość asfaltu w ropie oraz jakość tego asfaltu, zależną od zawartości parafiny, rozróżniamy: 1) ropy asfaltowe – zawierające niekiedy nawet do 80% asfaltu; są to ropy o konsystencji b. gęstej i wysokim ciężarze właściwym ze względu na przewagę związków wielkocząsteczkowych; ropy te nie zawierają prawie wcale parafiny albo też w nieznacznych ilościach (poniżej 2% ciężarowo); [patrz też: egzamin gimnazjalny angielski rozszerzony pdf, trojeść bulwiasta, rury pcv do wody ]

Powiązane tematy z artykułem: egzamin gimnazjalny angielski rozszerzony pdf rury pcv do wody trojeść bulwiasta