Skip to content

Specjalna grupe stanowia asfalty naturalne

2 lata ago

135 words

Specjalną grupę stanowią asfalty naturalne, bardzo twarde o wysokim połysku, stosowane do lakierów, czernideł i materiałów izolacyjnych, zwane asfaltytami (np. gilsonit , grahamit). Asfalty ponaftowe Produktem wyjściowym do produkcji asfaltów ponaftowych jest ropa: naftowa. Jest to produkt płynny, zawierający związki organiczne (głównie węglowodory) o różnym składzie i wielkości cząstek. Ze względu na zawartość asfaltu w ropie oraz jakość tego asfaltu, zależną od zawartości parafiny, rozróżniamy: 1) ropy asfaltowe – zawierające niekiedy nawet do 80% asfaltu; są to ropy o konsystencji b. gęstej i wysokim ciężarze właściwym ze względu na przewagę związków wielkocząsteczkowych; ropy te nie zawierają prawie wcale parafiny albo też w nieznacznych ilościach (poniżej 2% ciężarowo); [patrz też: swemot olkusz, abakosteel, centrostal radom ]

Powiązane tematy z artykułem: abakosteel centrostal radom swemot olkusz