Skip to content

Sposób wiazania cegiel w lawie fundamentowej

2 lata ago

138 words

Sposób wiązania cegieł w ławie fundamentowej jest taki sam jak w ścianach murowanych; zostanie on omówiony szczegółowo w dalszej części rozdziału. Przy wykonywaniu fundamentu budynku przylegającego ścianą szczytową do budynku sąsiedniego z braku miejsca nie można wykonać odsadzek obustronnych. Wówczas muruje się tylko odsadzkę jednostronną od wewnątrz szerokości dwa razy większej, czyli na pół cegły (12 cm). Ławę taką muruje się na mocnej zaprawie cementowej o stosunku 1: 3. Jeżeli fundament wykonujemy w gruncie słabym i nawodnionym, to przed ułożeniem pierwszej warstwy cegieł należy dać pod ławy podsypkę z gruboziarnistego piasku lub żwiru. Grubość warstwy podsypki powinna wynosić 10. . . ; . -20 cm. Dzięki takiej podsypce osiąga się równomierne rozłożenie obciążenia 00 fundamentu na grunt. [podobne: stalpol lublin, abakosteel, lena łubowo ]

Powiązane tematy z artykułem: abakosteel lena łubowo stalpol lublin