Skip to content

Surowce ilaste zawarte w masach

2 lata ago

239 words

Surowce ilaste zawarte w masach. szamotowych ulegają podczas ogrzewania do -temperatury 400-; -500°C dehydroksylizacji i tracą własności plastyczne, natomiast w zakresie temperatur 900-; -1450°C zachodzą w materiale różne skomplikowane procesy fizyko-chemiczne, odznaczające się zmianą składu mineralnego, a mianowicie tworzeniem się mulitu, polimorficznej odmiany kwarcu oraz wielokrzemianowej masy szklistej. Towarzyszy tym procesom kurczenie i spiekanie się czerepu oraz spadek porowatości. Podstawowymi składnikami wypalonych wyrobów szamotowych, zawierającymi w przeważającej ilości Si02 i A1203 są: mulit 3A1203 2Si02, B-krystobalit, B-kwarc oraz masy szkliste. Mulit wpływa korzystnie na własności tworzywa m. in. na własności mechaniczne, odporność chemiczną li na wstrząsy termiczne. Dlatego w procesie obróbki termicznej dąży się do uzyskania jak największej ilości mulitu w materiale wyrobów szamotowych. Własności poszczególnych gatunków wyr obów szamotowych. Wyroby szamotowe wykazują liniową skurczliwość wtórną w czasie ogrzewania do temperatury 1400°C najwyżej 0,5()/0, wieloszamotowe przy tej samej temperaturze do 0,3Q/o. Odporność na nagłe zmiany temperatury zwykłych wyrobów szamotowych, o porowatości nie przekraczającej 20010, odpowiada 6-; . . -10 zmianom wodnym (nagłe ostudzenie od temperatury 900 do 25°C), o porowatości do ~00f0 sięga 20 zmian, natomiast wieloszamotowych wynosi 10-; . . -20 zmian wodnych. Natomiast wyroby o zwiększonej zawartości Al203 (50-; -60%) mogą być wykorzystywane nawet w temperaturach do 1500°C. [podobne: castorama żyrandole, abakosteel, par bakuła ]

Powiązane tematy z artykułem: abakosteel castorama żyrandole par bakuła