Skip to content

Temperature nagrzewania stali

2 lata ago

297 words

Temperaturę nagrzewania stali określa się przy pomocy specjalnych przyrządów lub poznaje w przybliżeniu po kolorach żarzenia lub po kolorach oksydującej nawierzchni, Kolory oksydacji można zaobserwować na powierzchni metalu oczyszczonego z żużla przy nagrzewaniu w temperaturze powyżej 220° do 330°. Wystąpienie kolorów oksydacji tłumaczy się tworzeniem się na powierzchni stali cienkiej warstwy kwasów. Przy hartowaniu na przykład. ostrze lemiesza nagrzewa się do temperatury 750° (kolor wiśniowoczerwony) , następnie studzi się w wodzie. Po zahartowaniu lemiesz należy koniecznie odpuścić; w tym celu nagrzewa się go do temperatury 300–400° (kolor szary) i studzi się na powietrzu. Stal zależnie od jej przeznaczenia, dzieli się na konstrukcyjną i narzędziową. . Pierwsza z nich przeznaczona jest do produkcji różnych części maszyn. Zawiera ona zwykle od 0,1 do 0,60f0 węgla, odznacza się dostateczną twardością i łatwo poddaje się obróbce tak ręcznej jak i maszynowej. Stali narzędziowej używa się do wyrobu narzędzi. Zawiera ona od 0,6 do 1,4% węgla; przy podwyższonej temperaturze jest ona dostatecznie twarda i zwarta. Stal, zależnie od składu- chemicznego, bywa węglista i specjalna. W stali węglistej mechaniczne właściwości zależą głównie od ilości węgla, w stali specjalnej zaś – również od innych składników, np. od zawartości chromu, niklu, wolframu itp. Do produkcji maszyn rolniczych i sprzętu używa się stali węglistej, normalnie marki St. 1, St. 2, St. 3, St. 4, St. 5, St. 6, St. 7, przy czym wyższej cyfrze odpowiada większa zawartość węgla i odpowiednio podwyższone właściwości mechaniczne. Do wyrobu części ciągników i samochodów używa się stali węglistej marek 08, ,10, 15, 20,25, 30, 40, 45, 50, 55, 60 i 65; liczby dwucyfrowe oznaczają tu średnią zawartość, węgla w setnych częściach procentu. [przypisy: frezmet , abakosteel , macrosat ]

Powiązane tematy z artykułem: abakosteel frezmet macrosat