Skip to content

Twardosc surówki utrudnia jej obróbke narzedziami

2 lata ago

242 words

Twardość surówki utrudnia jej obróbkę narzędziami, a kruchość nie pozwalana produkowanie z niej części maszyn. Tego rodzaju surówka używana jest do przeróbki na stal i dlatego nazywa się surówką przetwórczą. Surówka koloru szarego jest bardziej miękka od białej, obróbka-jej narzędziami jest bez porównania łatwiejsza; złom jej wykazuje kolor szary i strukturę ziarnistą. Surówka koloru szarego okazuje się dobrym materiałem do produkcji różnych części sposobem odlewniczym i nazywa się surówką odlewniczą. Z tego rodzaju surówki odlewa się różnorodne części do maszyn rolniczych i ciągników. Szare żeliwo jest kruche i nie nadaje się do spawania i kucia. W częściach wyprodukowanych z żeliwa szarego przy uderzeniach albo większym obciążeniu powstają pęknięcia. Dlatego części narażone na uderzenia w czasie pracy produkuje się, z żeliwa ciągliwego, żeliwa ciągliwe otrzymuje się z surówki białej, z której odlewy poddaje się obróbce przy wysokiej temperaturze (wyżarzaniu) . Na skutek tego odlew staje się miękki, bardziej zwięzły i w pewnym stopniu kujny, podatny do obróbki. Z żeliwa ciągliwego wytwarza się palce i przyciski do tnących przyrządów maszyn żniwnych, ogniwa łańcuchów itp. Stal otrzymuje się w wyniku przeróbki surówki. Obróbki dokonuje, się w specjalnych piecach różnych kształtów, i zakończa wyżarzeniem z surówki pewnej ilości węgla i innych domieszek. [hasła pokrewne: frezmet , abakosteel , macrosat ]

Powiązane tematy z artykułem: abakosteel frezmet macrosat