Skip to content

TYPOWE PRZYKLADY NISZCZENIA WYROBÓW SZAMOTOWYCH

2 lata ago

218 words

TYPOWE PRZYKŁADY NISZCZENIA WYROBÓW SZAMOTOWYCH. Ogniotrwałe wyroby szamotowe odznaczają się niezbyt wysoką ogniotrwałością pod obciążeniem, natomiast dużą odpornością pa nagłe zmiany temperatur oraz wystarczającą na działanie chemiczne, np. zżeranie przez stopione żużle szczególnie kwaśne, pyły i pary. Ze względu na wykazywane własności są one wykorzystywane do budowy przemysłowych urządzeń cieplnych pracujących w temperaturze do 1400-; -1500°C, a więc do wykładania części pracujących wielkich pieców, nagrzewnic Cowpera, obmurza różnych kotłów, kadzi stalowniczych, czadnic, pieców i retort w przemyśle cynkowym, do produkcji zestawów syfonowych . do rozlewania stali oraz do innych tym podobnych celów. Wyroby kwarcowo-szamotowe o własnościach podobnych do własności wyrobów szamotowych wykazują również niezbyt wysoką ogniotrwałość pod obciążeniem, odznaczają się natomiast dużą stałością objętości w czasie ogrzewania . Znalazły one zastosowanie w urządzeniach pracujących w temperaturze do 1450°C, np. w piecach koksowniczych, żeliwiakach, kadziach stalowniczych itd. Wyroby szamotowe otrzymuje się w wyniku wypalania surówki (pół-produktu) uformowanej z rozdrobnionej gliny ogniotrwałej lub kaolinu, schudzonych gliną paloną, łupkiem ilastym, złomem wyrobów szamotowych albo piaskiem, zawsze o odpowiednio dobranej granulacji. [hasła pokrewne: abakosteel, stalpol lublin, dolfi1920 ]

Powiązane tematy z artykułem: abakosteel dolfi1920 stalpol lublin