Skip to content

W czasie ogrzewania objetosc wyrobów krzemionkowych zwieksza sie pod wplywem rozszerzalnosci wtórnej (przemian krystalograficznych) oraz rozszerzalnosci cieplnej

2 lata ago

199 words

W czasie ogrzewania objętość wyrobów krzemionkowych zwiększa się pod wpływem rozszerzalności wtórnej (przemian krystalograficznych) oraz rozszerzalności cieplnej. Wyroby krzemionkowe nieznacznie zmieniają swoją objętość w zakresach temperatur, w których ma miejsce rozszerzalność cieplna, natomiast zmieniają one znacznie swoją objętość w zakresach odpowiadających wspomnianym przemianom. Poza tym wyroby krzemionkowe cechuje wybitnie nierównomierny wzrost objętości w czasie ogrzewania. Ogniotrwałe wyroby krzemionkowe, jako kwaśne tworzywa, charakteryzują się odpowiednią odpornością chemiczną. Są one silnie atakowane przez roztwory alkaliczne, natomiast nie ulegają niszczeniu przez czynniki kwaśne, z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego. Tlenki żelaza, wapnia oraz innych metali, wchodząc w reakcję z krzemionką obecną w materiale, tworzą złożone krzemiany o ogniotrwałości niższej od ogniotrwałości krzemionkowego materiału ogniotrwałego. Po woduje to powstawanie stosunkowo dużej ilości fazy ciekłej roztwarzającej składniki wyrobu i sprzyjającej powstawaniu na nich nacieków oraz wytopów. Wyroby krzemionkowe, podobnie jak rozmaite inne materiały ogniotrwałe, stykają się w cieplnych urządzeniach przemysłowych bezpośrednio z odpowiednim ośrodkiem stałym, płynnym lub gazowym. [więcej w: galmet cennik, abakosteel, mrówka piekoszów ]

Powiązane tematy z artykułem: abakosteel galmet cennik mrówka piekoszów