Skip to content

W zaleznosci od sposobu odlewania, plynna stal i zuzel pozostaja w kadzi od 11min do 1 godziny

2 lata ago

217 words

W zależności od sposobu odlewania, płynna stal i żużel pozostają w kadzi od 112 do 1 godziny, niekiedy nieco więcej i w tym czasie wywierają niszczący wpływ na kształtki, przy czym powierzchnia ich działania zwiększa się w przypadku, gdy grubość spoin jest zbyt duża. Chemiczne działanie płynnego żużla uwidacznia się w miejscu jego styku z podgrzaną i miękką wymurówką. Towarzyszy temu wsiąkanie płynnej stali i żużla w spoiny i szczeliny obmurza. Szczególnie korodujące działanie wywierają obecne w stali tlenki żelaza i manganu (Fe O i MnO). Występowanie wtrąceń szamotu w stali ma miejsce w wyniku jednoczesnego zżerającego i wymywającego działania płynnej stali. Pod wpływem wysokiej temperatury, w miejscu zetknięcia się materiału szamotowego z płynną stalą zachodzą reakcje chemiczne powodujące powstawanie na powierzchni tworzywa cienkiej warstwy fazy ciekłej będącej stopem eutektycznym. Faza ciekła oraz tlenki metali wnikają pod działaniem ciśnienia ferro statycznego i sił kapilarnych w szczeliny oraz pory materiału szamotowego. Warstwa przypowierzchniowa nasyca się wtedy tlenkami metali i coraz bardziej mięknie. Prowadzi to do rozluźnienia struktury i wymywania strumieniem płynnej stali poszczególnych ziarn masy szamotowej. [hasła pokrewne: macrosat, artus paliwa, ekogroszek castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: artus paliwa ekogroszek castorama macrosat