Skip to content

Wartosc sily krytycznej preta

2 miesiące ago

152 words

Wartość siły krytycznej pręta obustronnie przegubowo podpartego o nie zmiennym przekroju przy wyboczeniu giętnym określa wzór Eulera W ten sposób obliczona smukłość przedstawia pewną wartość krytyczną, poniżej której wzory tracą wartość. Przy zastosowaniu. wzoru trudność sprawia określenie wartości op. Przyjmując nawet, że granica proporcjonalności op pokrywa się z granicą sprężystości osp, otrzymuje się przy doświadczeniach duży rozrzut tych wartości. Zazwyczaj przyjmuje się dla stopów aluminium op = 0,5 Q02 lub ostrożniej op = 0,4 Q02. (Dla stali miękkiej przyjmuje się zazwyczaj wartości większe: op = 0,5 Rr,). Ze wzoru wynika, że przy porównaniu stali ze stopem aluminium o tej samej wartości oP smukłość krytyczna stopu jest mniejsza niż stali Smukłości krytyczne Ap, obliczone dla wartości op= 0,4 Q02. [więcej w: domki letniskowe budowa, bostal gliwice, wiercenie studni głębinowych cena ]

Powiązane tematy z artykułem: bostal gliwice domki letniskowe budowa wiercenie studni głębinowych cena