Skip to content

Wyroby krzemionkowe ulegaja niszczeniu przez pyly i pary tlenków zelaza, manganu, wapnia oraz zuzle w pracujacych piecach martenowskich

2 lata ago

214 words

Wyroby krzemionkowe ulegają niszczeniu przez pyły i pary tlenków żelaza, manganu, wapnia oraz żużle w pracujących piecach martenowskich. Wrażliwość tych wyrobów na działanie pyłów: i żużli zasadowych oraz na nagłe zmiany temperatur niweluje częściowo wysoka temperatura mięknięcia oraz niska porowatość. Pozwala to stosować je w-ciężkich warunkach pracy, np. do sklepień pieców pracujących w temperaturze ok. 1700°C. Przeciętny okres pracy sklepienia krzemionkowego w piecach martenowskich o pojemności 50–:–60 ton wynosi 250–:–350 wytopów, w piecach o większej pojemności okres ten jest mniejszy. Trwałość takich sklepień zależy w równym stopniu od jakości użytych wyrobów, jak i od konstrukcji sklepienia oraz sposobu wytapiania stali. W celu zwiększenia trwałości sklepień stosuje się często w piecach średniej wielkości sklepienia typu zebra otrzymywane z na przemian ułożonych wyrobów krzemionkowych i wyrobów magnezytowo-chromitow ych. W piecach koksowniczych wyroby krzemionkowe dobrze znoszą działanie popiołu oraz soli, znajdujących się w węglu, a złożonych z siarczanów, węglanów i chlorków alkalicznych względnie ziem alkalicznych. Tłumaczy się to tworzeniem kwasów w przestrzeni roboczej pieców z parujących chlorków oraz pary wodnej. [podobne: par bakuła, akant koszalin, mrówka piekoszów ]

Powiązane tematy z artykułem: akant koszalin mrówka piekoszów par bakuła