Skip to content

Wyroby o wyzszym ciezarze wlasciwym maja gorsza ogniotrwalosc pod obciazeniem od wyrobów o ciezarze wlasciwym mniejszym

2 lata ago

208 words

Wyroby o wyższym ciężarze właściwym mają gorszą ogniotrwałość pod obciążeniem od wyrobów o ciężarze właściwym mniejszym. Szybki i stosunkowo duży wzrost objętości wyrobów o ciężarze właściwym ok. 2,42 wywołany ich ogrzewaniem do wysokich temperatur, prowadzi do osłabienia sił wiążących poszczególne ziarna kwarcytu. Powoduje to obniżenie początkowej temperatury mięknięcia wyrobów. Natomiast wyroby prawidłowo wypalone, o ciężarze właściwym równym albo bliskim 2~38, nie wykazują w czasie szybkiego ogrzewania niepożądanego wzrostu objętości, a tym samym zachowują wystarczająco zwartą budowę. Wyroby krzemionkowe są bardzo wrażliwe na nagłe zmiany temperatur poniżej 1000°C, przy czym przyczyną tego jest wspomniana już zmiana objętości w czasie ogrzewania i połączone z tym pękanie materiału. Należy wspomnieć, że rodzaj użytego lepiszcza w masie ma duży wpływ na te procesy. Wyroby krzemionkowe o lepiszczu wapniowym charak teryzują się mniejszą wytrzymałością na nagłe zmiany temperatur niż wyroby o wiązaniu surowiczym ilastym. Tworzące się w czasie wypalania wyrobów szkliwo glinokrzemianowe wykazuje większą odporność na zmiany temperatur niż szkliwo wapniowe. [patrz też: mrówka pisz, centrostal radom, lena łubowo ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal radom lena łubowo mrówka pisz