Skip to content

Wzory dla ram kilkuprzeslowych

2 lata ago

140 words

Wartość Er zwana jest sprowadzonym współczynnikiem 6 sprężystości lub modułem Stycznej, w literaturze angielskiej tangent modulus. Wzór spotkał się z zarzutem nieuwzględnienia faktu, że przy wyboczeniu pręta naprężenia rozciągające, występujące, po stronie wypukłej pręta, zmniejszają naprężenie ściskające, spowodowane siłą osiową, przy czym to obciążenie związane jest ze współczynnikiem E . Przy uwzględnieniu tego zjawiska przekształcony wzór Eulera przyjmuje postać (wzór Enqeesera-Kćriruuun, gdzie T zwane modułem zredukowanym, lub podwójnym zależy od kształtu przekroju, np. : a) dla przekroju prostokątnego b) dla przekroju symetrycznego, złożonego z 2 pasów (np. blachownice spawane przy nieuwzględnieniu środnika) Często przyjmuje się wartość T wyznaczoną dla przekroju prostokątnego również dla innych przekrojów. [podobne: mrówka pisz, artus paliwa, frezmet ]

Powiązane tematy z artykułem: artus paliwa frezmet mrówka pisz