Skip to content

Zasady konstrukcji murów ceglanych

2 lata ago

137 words

Zasady konstrukcji murów ceglanych Aby mur wykonany z cegieł, bloków lub pustaków nie uległ odkształceniu lub zniszczeniu pod wpływem działającego na niego obciążenia, układ cegieł nie może być przypadkowy. Miejsca pomiędzy poszczególnymi cegłami wypełnione zaprawą nazywamy spoinami. W murze o prawidłowym wiązaniu rozróżniamy trzy rodzaje spoin: spoiny wsporne, spoiny podłużne i spoiny poprzeczne Spoinami wspornymi nazywamy wszystkie spoiny zajmujące położenie prostopadłe do kierunku działania sił cisnących. Spoiny te w ścianach i słupach są spoinami poziomymi. Spoiny podłużne i poprzeczne mają położenie pionowe (prostopadłe do spoin wspornych), przy czym spoiny podłużne biegną równolegle do długości muru, a spoiny poprzeczne zajmują położenie opierać na pewnych teoretycznie sadach. [przypisy: dolfi1920, stalpol lublin, castorama żyrandole ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama żyrandole dolfi1920 stalpol lublin