Skip to content

Zgodnie ze wzorem naprezenia krytyczne sa bardzo duze przy malych smuklosciach

10 miesięcy ago

209 words

Zgodnie ze wzorem naprężenia krytyczne są bardzo duże przy małych smukłościach. Ograniczając jednakże naprężenia krytyczne wartością granicy plastyczności, otrzymamy dla wykresu a = f (A) dwa punkty charakterystyczne: przy}, = O Ok = Qn przy ak = Op krzywa przechodzi w krzywą eulerowską. Badania laboratoryjne wykazują w przebiegu krzywej ak = f m dla a> op dość duży rozrzut punktów. Uwzględniając to, można by przyjąć dość dowolny kształt tej krzywej na odcinku QrS . (Zazwyczaj przyjmuje się, że w punkcie S krzywa QrS jest styczna do krzywej eulerowskiej. Nie jest to jednakże konieczne. Dla stopów miękkich (w większym stopniu podlegających prawu Hookea) krzywa ta zbliża się bardziej do stycznej poziomej wykreślonej z punktu Qr, dla stopów twardych krzywa jest bardziej płaska. Omijając wymienione trudności, przyjmują niektórzy za Tetmajerem od punktu Qr prostą poziomą do rzędnej wyprowadzonej dla A = 20, a stąd prostą łączącą się z krzywą eulerowską w punkcie S (prosta kreskowana). (Z częściej stosowanych wzorów analitycznych przytoczono w przy- kładzie wzór Johnsona). Szczególnie łatwe jest wyznaczenie krzywej w obszarze plastycznym przy operowaniu modułem stycznej Er. [więcej w: centrostal radom, swemot olkusz, centrostal rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal radom centrostal rybnik swemot olkusz