Skip to content

Dla obnizenia strat cieplnych na zewnatrz pieca oraz zwiekszenia jego wydajnosci – stosuje sie jako izolacje wyroby szamotowe izolacyjne

2 lata ago

145 words


Dla obniżenia strat cieplnych na zewnątrz pieca oraz zwiększenia jego wydajności – stosuje się jako izolację wyroby szamotowe izolacyjne, względnie masy do ubijania, przygotowywane z mlewa szamotowego zarabianego smołą. Z których wykonuje się warstwę otulającą właściwą wymurówkę pieca. Poszczególne kształtki łączy się w murze zaprawami zestawianymi z mlewa szamotowego i gliny ogniotrwałej o drobnym ziarnie (poniżej 0,5 mm), słabo nawilżonymi (8-; -12010 wody), jak również korzysta się z różnych mas i kitów dla wypełnienia szczelin i spoin pomiędzy obmurzem pieca i elementami metalowymi oraz do napraw . Stosuje się np. : – do zapełniania spoin w obmurzu szamotowym i do uszczelniania chłodnic szybowych masę szamotowo-cementową, zawierającą 25% ciężarowo cementu portlandzkiego 350 i 75iJ/o zaprawy szamotowej; – do uszczelniania przestrzeni między zbrojeniem gardzieli i wymurowaniem pancerza gardzieli „pirocementu”, zawierającego 80<0>

Powiązane tematy z artykułem: