Skip to content

Grubosc spoin w murze powinna byc mozliwie mala

2 lata ago

164 words

Grubość spoin w murze powinna być możliwie mała. Zbyt grube spoiny zmniejszają wytrzymałość muru, gdyż zaprawa ma zawsze wytrzymałość mniejszą niż cegła, powodując duże osiadanie muru wskutek wysychania zaprawy i nacisku z górnych warstw muru oraz wprowadzają do muru razem z zaprawą dużo wilgoci. Dlatego też wymiary spoin zostały określone przez warunki techniczne wykonania murów 1 i wynoszą: a) dla spoin wspornych (poziomych) – 12 mm, b) dla spoin podłużnych i poprzecznych (poziomych) – 10 mm. Największe dopuszczalne grubości spoin nie powinny przekraczać: a) w spoinach poziomych 10 i 17 mm, b) w spoinach pionowych – 8-20 mm. Przy użyciu znormalizowanej cegły 25 X 12 X 61/2 i grubości spoin 12 mm wypada na 1 m wysokości muru dokładnie 13 warstw cegieł. Grubość ta została obliczona w następujący sposób: np. dla muru grubości 1,5 cegły znormalizowanej 25 + 1 + 12 = 38 cm, dla muru grubości 2 cegieł 2,5 + 1 + 25 = 51 cm itd. [więcej w: nifco świdnica, poczta expro, abakosteel ]

Powiązane tematy z artykułem: abakosteel nifco świdnica poczta expro