Skip to content

Kwasy te nie atakuja wyrobów krzemionkowych

2 lata ago

249 words

Kwasy te nie atakują wyrobów krzemionkowych. Natomiast siarczany i węglany alkaliów również powstające w komorach koksowych, wchodzą w reakcję z wyrobami krzemionkowymi i tworzą niskotopliwe krzemiany, które układają się w postaci szklistych powłok na powierzchniach pracujących wyrobów i chronią warstwy wewnętrzne przed dalszym niszczeniem. Niemniej w przypadku nagłych zmian temperatury taka szklista powierzchnia łatwo kruszy się, łuszczy i odpada. Dlatego odporność wyrobów stanowiących wykładzinę komór na działanie czynników chemicznych jest zasadniczym warunkiem prawidłowej pracy urządzeń. Również osadzanie się w porach wyrobów pyłu węglowego oraz jego spalania się powoduje powolne, lecz systematyczne zmniejszanie zwartości wyrobów, a tym samym ich niszczenie. W przemyśle szklarskim wyroby krzemionkowe są stosowane do budowy pieców -wannowych i donicowych. W piecach wannowych wykłada się nimi sklepienia główne nad wanną oraz sklep ienia kanałów ciągowych dla gazu i powietrza, rzadko natomiast kratownice regeneratorów. Ściany boczne wanien muruje się nimi tylko powyżej poziomu lustra szkła. Temperatury robocze w wannach w zależności od miejsca pracy wahają się w granicach od 1380 do ; 500°C, spaliny zaś opuszczające piec mają zwykle temperaturę ponad 1500°C. Wyroby krzemionkowe wmurowane w sklepienia ściany boczne wanien są wystawione nie tylko na działanie wysokich temperatur, ale przede wszystkim na działania chemiczne pyłów, par, kropli różnych topników, np. tlenków ołowiu, wapnia i sodu, a także samego szkła. [przypisy: poczta expro, abakosteel, centrostal rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: abakosteel centrostal rybnik poczta expro