Skip to content

Obszar pozasprezysty

2 lata ago

120 words

Po przekroczeniu wartości siły krytycznej PE odkształcenia przybierają bardzo duże wartości. Dla wyznaczenia wówczas ugięcia w środku pręta, obustronnie przegubowo podpartego, stosować można wzory przybliżone. Dla wyznaczenia długości wyboczeniowej (swobodnej) słupów ram korzystać można z PN-62/B-03200. Wzory dla ram kilkuprzęsłowych o kilku kondygnacjach podaje Sahmel . Doświadczenia nad wyboczeniem dwóch wzajemnie prostopadłych prętów połączonych przegubowo przeprowadził Jurlewicz . Obszar pozasprężysty Engesser zwrócił w 1889 r. uwagę, że wzór Eulera (i inne z niego się wywodzące) można stosować w obszarze plastycznym, jeśli w tych wzorach zastąpi się współczynnik E wartością Er = d a . [przypisy: ekogroszek castorama, castorama bytom, stalpol lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama bytom ekogroszek castorama stalpol lublin