Skip to content
2 lata ago

217 words

PŁYTY I POWŁOKI . PŁYTY Płyty mogą być obliczane jako płyty cienkie o małych lub o dużych ugięciach oraz jako płyty grube. Za płyty cienkie uważa się płyty, których stosunek grubości t do najmniejszej szerokości jest mniejszy od -10 . Natomiast teoria płyt o małych ugięciach będzie ważna, gdy stosunek rzędnej ugięcia Wmax do grubości jest mniejszy niż -5. W konstrukcjach aluminiowych występują przeważnie płyty cienkie, z tym, że mogą to być płyty o małych względnie dużych ugięciach. Rozwiązanie płyt według zasad teorii sprężystości jest w większości przypadków trudne, dlatego w praktyce posługujemy się zazwyczaj gotowymi tablicami. Dla płyt cienkich o małych ugięciach tablice takie znajdują się np. w pracy Mitzla i in. Zamieszczone są tam tablice dla płyt prostokątnych, kołowych, trójkątnych i trapezowych. Stan napięcia w płycie cienkiej o małych ugięciach opisuje funkcja w(x,y), oznaczająca powierzchnię ugięcia płyty, która spełnia równanie różniczkowe Obszerniejsze opracowanie teorii płyt cienkich o małych ugięciach można znaleźć np. w pracy Girkmanna i Hubera. [podobne: artus paliwa, mrówka piekoszów, stalpol lublin ]

Powiązane tematy z artykułem: artus paliwa mrówka piekoszów stalpol lublin