Skip to content
2 lata ago

188 words

Przepisy DIN 4113 E przewidują dla I rodzaju obciążeń (tylko siłami głównymi): dla A = O: n = 1,71, zaś w obszarze sprężystym dla A ~ Ap: n = 2,50. Dokładniejsze wzory podaje Weinhold. Przekroje o dwóch osiach symetrii oraz przekroje o jednej osi symetrii, w których odległość środka ciężkości od krawędzi rozciąganej jest mniejsza niż od krawędzi ściskanej, należy wg tego autora obliczyć za pomocą wzoru a = w li + 0,9 W Wc – wskaźnik przekroju po stronie ściskanej, Wr – wskaźnik przekroju po stronie rozciąganej (p. niżej), (współczynnik w odpowiada współczynnikowi (J w PN-62/B-03200 i jest jego odwrotnością). Dla przekrojów o jednej osi symetrii, w których odległość środka ciężkości od krawędzi ściskanej jest mniejsza niż od rozciąganej, We Francji do wyznaczenia naprężenia krytycznego w przypadku pręta poddanego jednocześnie ściskaniu i zginaniu, jeśli płaszczyzna zginania pokrywa się z płaszczyzną wyboczenia pręta, stosowany jest wzór zalecany przez Ministerstwo Odbudowy i Urbanistyki. [hasła pokrewne: mrówka piekoszów, nifco świdnica, poczta expro ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka piekoszów nifco świdnica poczta expro