Skip to content

Rodzaje law fundamentowych

2 lata ago

155 words

Przejście od grubości podstawy ławy fundamentowej do grubości muru piwnicznego wykonuje się, jak już wspomniano w rozdziale II, w postaci odsadzek. Odsadzki szerokości 6 cm (1/4 cegły) należy murować po obu stronach i symetrycznie. Trzeba również pamiętać, że wysokość między jedną a drugą odsadzką zależy od rodzaju zaprawy. Na przykład przy zaprawie cementowo-wapiennej wysokość powinna być co najmniej 3 razy większa od szerokości odsadzki, a przy zaprawie cementowej – 2 razy. Najczęściej wysokość odsadzki stosuje się czterokrotnie większą od jej szerokości, czyli 24 cm. Rodzaje ław fundamentowych ze względu na wielkość odsadzek W zależności od różnicy pomiędzy grubością ławy fundamentowej a muru piwnicznego ława może mieć jedną, dwie lub więcej odsadzek. Może również się zdarzyć, że ława fundamentowa nie będzie miała wcale odsadzek. [przypisy: galmet cennik, dolfi1920, bardzo twardy metal ]

Powiązane tematy z artykułem: bardzo twardy metal dolfi1920 galmet cennik