Skip to content

Tlenek wegla zawarty w atmosferze pieca powoduje wydzielanie sie wegla w pustkach obecnych w tworzywie

2 lata ago

235 words

Tlenek węgla zawarty w atmosferze pieca powoduje wydzielanie się węgla w pustkach obecnych w tworzywie. Zwłaszcza w obecności związków żelaza zawartych w wyrobach szamotowych. Szczególnie narażona na niszczące działanie węgla jest wymurówka dolnej części szybu. W tej części pieca panuje atmosfera silnie redukująca, wskutek obecności w gazach m. in. dużej ilości tlenku węgla. Gazy te przenikają przez spoiny pomiędzy elementami wymurówki i przedostają się przez powierzchniowe warstwy materiału do wnętrza tworzywa szamotowego, w którego pustkach (porach) tlenek węgla reaguje z tlenkiem żelaza, przy czym wydziela się wolny węgiel wg reakcji Węgiel osadzający się z biegiem czasu w coraz większych ilościach powoduje początkowo zmniejszanie się wytrzymałości mechanicznej, wyrobów, następnie zaś rozsadza je. W celu przeciwdziałania niszczeniu obmurza wielkiego pieca przez wydzielający się węgiel, co ma miejsce w zakresie temperatur 600+,800 C, należy bardzo dokładnie ustawiać w murze kształtki szamotowe i silnie łączyć je odpowiednią zaprawą, jak również chłodzić od zewnątrz wodą. Kształtki do tego celu powinny mieć dokładne wymiary i dla tego też często przed ich zabudową poddaje się je oszlifowaniu. W dolnych partiach obmurza, to jest w przestronie i w spadkach, przebiegają chemiczne procesy bardzo agresywne. [patrz też: lena łubowo, castorama żyrandole, ekogroszek castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama żyrandole ekogroszek castorama lena łubowo