Skip to content

Wykonanie law betonowych i zelbetowych

2 lata ago

203 words

Wykonanie ław betonowych i żelbetowych Dziś ławy fundamentowe z cegły wykonuje się rzadko, gdyż o wiele korzystniej jest wykonać je z betonu lub żelbetu. Korzyści te wynikają z następujących powodów: a. W wykopie fundamentowym, zwłaszcza o większej długości, rzadko na ogół spotyka się grunt tak dalece jednorodny, aby pod całą ławą był jednakowy dopuszczalny nacisk na grunt. W takich więc miejscach, gdzie ten nacisk jest mniejszy, może nastąpić większe osiadanie ławy pod ciężarem budynku niż w miejscach, gdzie grunt jest mocniejszy, czyli dopuszczalny nacisk większy. Ława fundamentowa z cegły, zwłaszcza wykonana na zaprawie półcementowej lub wapiennej, jest mało odporna na nierównomierne osiadanie, przy którym może się zgiąć. Powstają więc pęknięcia ławy, które mogą spowodować również pęknięcia wykonanych na niej ścian budynku. b. Beton i żelbet daleko korzystniej zachowują się w gruntach wilgotnych, nie tracą . na wytrzymałości tak jak cegła, która chłonie wilgoć. c. Wykonanie ław betonowych jest szybsze i łatwiejsze, nie wymaga wykwalifikowanych murarzy. d. [hasła pokrewne: stalpol lublin, artus paliwa, artus paliwa całoroczne ]

Powiązane tematy z artykułem: artus paliwa centrostal rybnik stalpol lublin