Skip to content

Wyroby szamotowe ze wzgledu na swój charakter chemiczny maja bardzo szerokie zastosowanie i znosza na ogól bardzo niekorzystne warunki pracy

2 lata ago

266 words

Wyroby szamotowe ze względu na swój charakter chemiczny mają bardzo szerokie zastosowanie i znoszą na ogół bardzo niekorzystne warunki pracy. W celu wyjaśnienia zjawisk zachodzących w różnych rodzajach cieplnych urządzeń przemysłowych wykładanych materiałami ogniotrwałymi oraz przedstawienia szczególnie niebezpiecznych objawów niszczenia takich wyrobów, dla przykładu zostaną omówione wykładziny wielkich pieców hutniczych do wytapiania surówki, materiały wykorzystywane w urządzeniach do wytapiania stali oraz materiały służące do wymurówki wanien szklarskich i pieców obrotowych. Wielkie piece stosowane do wytapiania surówki z rudy są napełniane w procesie produkcyjnym wsadem złożonym z rudy kamienia wapiennego i koksu. Składają się one z kilku zasadniczych części, a mianowicie z garu, stanowiącego dolną część pieca : od osi otworu surówkowego do osi dysz, z tzw. spadków, tj. stożkowych części pieca, z przestronu, tj. części walcowe j mieszczącej się powyżej spadków, z szybu właściwego oraz gardzieli. Dolną część pieca, spoczywającą na fundamencie, stanowi trzon. Rozkład temperatur oraz stref odpowiadających różnym reakcjom zachodzącym w poszczególnych poziomach wielkiego pieca obrazuje ilość czynników powodujących zużywanie się wymurówki szamotowej, typowej dla omawianego urządzenia, podczas jego pracy, a więc działania cieplne oraz chemiczne często dość odmienne. Niezależnie od nich mają również miejsce różne działania mechaniczne, przede wszystkim ścieranie i uderzanie przez wsad zasypywany do pieca i przesuwający się ku dołowi, a także oddziaływanie zmian temperatury. [hasła pokrewne: swemot olkusz, macrosat, par bakuła ]

Powiązane tematy z artykułem: macrosat par bakuła swemot olkusz