Skip to content

zaburzenia stanu blonowego

2 lata ago

155 words

W przypadku wzmocnień kopuły na brzegu pierścieniem należy uwzględniać zaburzenia stanu błonowego i obliczyć momenty zginające, których wpływ najczęściej ogranicza się do bezpośredniego sąsiedztwa z pierścieniem. W konstrukcjach aluminiowych podobnie jak w konstrukcjach stalowych przekrycia powłokowe projektuje się często w postaci przestrzennych konstrukcji kratowo-rusztowych. W kopułach tego typu żebra przebiegają albo wzdłuż południków i równoleżników lub stanowią gęstą siatkę ukośną. Jeżeli układ żeber jest gęsty można takie kopuły obliczać jako kopuły anizotropowe . Inną drogę do obliczenia takich kopuł podaje Grodecki . Obliczenie polega na rozwiązaniu kratownicy przestrzennej, która musi spełniać odpowiednie warunki. Ze względu na prostotę rachunków sposób ten może być łatwo zastosowany W biurach projektowych. Oprócz wymienionych uprzednio prac, obliczenia kratownic przestrzennych podają Umański , Jastrzębski, Solecki, Szymkiewicz . [hasła pokrewne: centrostal radom, castorama żyrandole, bardzo twardy metal ]

Powiązane tematy z artykułem: bardzo twardy metal castorama żyrandole centrostal radom