Skip to content

Zaprawe powinno sie zuzywac 1- 2 godzin po jej przygotowaniu

2 lata ago

273 words

Zaprawę powinno się zużywać 1-; -. 2 godzin po jej przygotowaniu. Wielki piec przed oddaniem go do eksploatacji suszy się i nagrzewa za pomocą gorącego powietrza, lub w przypadku ,jego braku gazem wielkopiecowym – powoli i systematycznie podnosząc temperaturę oraz ustawiając w piecu poziome przegrody blaszane, kierujące strumień gorącego powietrza na ściany. Wstępne podsuszanie powinno trwać ok. 2 doby, tak samo trwa okres nagrzewania do temperatury 400-; -500°C. Niewskazane jest stosowanie drewna do podsuszania i nagrzewania pieca, gdyż wydziela ono znaczne ilości pary wodnej, która skrapla się w górnych partiach pieca powodując zawilgocenie obmurza. Na stanowiskach odlewniczych stalowni wykorzystuje się wyroby szamotowe i kwarcowo-szamotowe dwojakiego rodzaju: a) kształtki służące do wymurowywania kadzi odlewniczej i zestawiania urządzenia zatyczkowego, Składającego się z kształtek muszlowych, wylewów, zatyczek i rurek żerdziowych; b) kształt zes tawu syfonowego, to jest leje, rurki lejowe, kształtki środkowe, kanaliki i nadstawki. Jakość odlewanej stali, a przede wszystkim mniejsze lub większe jej zanieczyszczenie; zależy od dokładnego zachowania kształtu wyrobów ogniotrwałych, jakości ich powierzchni. oraz własności tworzywa szamotowego. Temperatura płynnej stali spuszczanej z pieca martenowskiego lub konwertora wynosi zwykle ok. 1500°C, podczas gdy temperatura wykładziny ogniotrwałej nie przekracza 300°C. Dlatego w chwili napełniania kadzi płynną stalą oraz podczas odlewania jej do wlewnic wyroby ogniotrwałe, stanowiące wyłożenie urządzeń, narażone są na dużą i nagłą zmianę temperatur, silne działania mechaniczne oraz działania chemiczne stali i żużla. [patrz też: galmet cennik, poczta expro, nifco świdnica ]

Powiązane tematy z artykułem: galmet cennik nifco świdnica poczta expro