Skip to content

Zatem bardzo duza ilosc czynników sklada sie na uzyskanie wyrobów o dobrej wytrzymalosci

2 lata ago

298 words

Zatem bardzo duża ilość czynników składa się na uzyskanie wyrobów o dobrej wytrzymałości. Wytrzymałość na ściskanie omawianych wyrobów, mieszcząca się przeciętnie w granicach 100+300 kG/cm2, rośnie do ok. 800°C w czasie ogrzewania w pracy, a podczas dalszego ogrzewania maleje, co ma miejsce w odniesieniu do wyrobów krzemionkowych zasobnych w krystobalit nawet ,w niższych temperaturach. Ogniotrwałość pod obciążeniem wyrobów krzemionkowych jest stosunkowo wysoka i mieści się na ogół w zakresie temperatur 1600+1690°C. Dlatego też wytrzymałość takich wyrobów w sklepieniach jest wystarczająca nawet w wysokich temperaturach pracy. Zależy ona przede wszystkim od składu chemicznego i mineralnego materiału oraz w mniejszym stopniu od jego uziarnienia, jak i sposobu formowania półfabrykatów. Szczególnie duży wpływ na ogniotrwałość pod obciążeniem wyrobów krzemionkowych wywiera tlenek glinowy zawsze obecny w masach. Stwierdzono, że obecnoś A1203 w ilości ok. 2°10 i to w połączeniu z OaO oraz Fe203 powoduje obniżenie ogniotrwałości pod obciążeniem 2 kG/cm2 takich wyrobów o ponad 120°C; przy większej zawartości A1203 następuje o wiele znaczniejsze obniżenie ogniotrwałości pod obciążeniem. Zwiększenie zawartości grubszych ziarn surowca krzemionkowego w masie wyjściowej oraz obniżenie zawartości frakcji drobnoziarnistej poniżej 0,1 mm powoduje podwyższenie ogniotrwałości pod obciążeniem. Wytłumaczyć to można wolniejszym topnieniem większych ziarn ze względu na mniejszą ich powierzchnię styku z topnikami. Wielkość ciężaru właściwego wyrobów krzemionkowych, będąca wskaźnikiem stopnia przemian krystalograficznych krzemionki wiąże się również w pewnym stopniu z wysokością temperatury mięknięcia wyrobów, tj. ich ogniotrwałością pod obciążeniem. [więcej w: abakosteel, galmet cennik, par bakuła ]

Powiązane tematy z artykułem: abakosteel galmet cennik par bakuła