Skip to content

Zgodnie ze wzorem naprezenia krytyczne sa bardzo duze przy malych smuklosciach

2 lata ago

209 words

Zgodnie ze wzorem naprężenia krytyczne są bardzo duże przy małych smukłościach. Ograniczając jednakże naprężenia krytyczne wartością granicy plastyczności, otrzymamy dla wykresu a = f (A) dwa punkty charakterystyczne: przy}, = O Ok = Qn przy ak = Op krzywa przechodzi w krzywą eulerowską. Badania laboratoryjne wykazują w przebiegu krzywej ak = f m dla a> op dość duży rozrzut punktów. Uwzględniając to, można by przyjąć dość dowolny kształt tej krzywej na odcinku QrS . (Zazwyczaj przyjmuje się, że w punkcie S krzywa QrS jest styczna do krzywej eulerowskiej. Nie jest to jednakże konieczne. Dla stopów miękkich (w większym stopniu podlegających prawu Hookea) krzywa ta zbliża się bardziej do stycznej poziomej wykreślonej z punktu Qr, dla stopów twardych krzywa jest bardziej płaska. Omijając wymienione trudności, przyjmują niektórzy za Tetmajerem od punktu Qr prostą poziomą do rzędnej wyprowadzonej dla A = 20, a stąd prostą łączącą się z krzywą eulerowską w punkcie S (prosta kreskowana). (Z częściej stosowanych wzorów analitycznych przytoczono w przy- kładzie wzór Johnsona). Szczególnie łatwe jest wyznaczenie krzywej w obszarze plastycznym przy operowaniu modułem stycznej Er. [więcej w: centrostal radom, swemot olkusz, centrostal rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: centrostal radom centrostal rybnik swemot olkusz